Stormschade – Aangifte via Will-Broker (bericht voor onze medebemiddelaars)

Stormschade – Aangifte via Will-Broker (bericht voor onze medebemiddelaars)

Beste mevrouw,
Beste heer,

De voorbije dagen hebben stormen Dudley, Eunice en Franklin doorheen ons land veel schade aangericht. Mogelijks heeft u klanten die hierdoor getroffen zijn. We zijn ervan overtuigd dat u alles in het werk stelt om hen bij te staan. Willemot-OVB zal u zo goed mogelijk hierin ondersteunen.

Zoals u weet komen in eerste instantie de omnium- en/of brandverzekeringsmaatschappijen tussen in de evaluatie en vergoeding van de schade. Hieronder kan u een overzicht vinden van het verloop bij het indienen van een schadeaangifte.

Stap 1: aangifte bij Willemot NV

Aangifte bij Willemot via Will-broker:

• Via polis Brandverzekering (gebouw en/of inhoud)

• Via polis Mini-omnium/globale omnium (voertuigen)

Upload nadien via Will-broker foto’s (geen video’s) en bestekken in het schadedossier: overzichtsfoto’s (360°), detailfoto’s, foto’s van serienummers van elektrische toestellen, verliesstaten,…

U kan steeds onze instructiefilmpjes raadplegen om u te begeleiden bij het indienen van een schadedossier, zie Will-broker – FAQ.

Bij problemen kan u steeds terecht bij onze dienst schade op tel. 09 265 08 50. Uw contactpersonen zijn Kilian Vindevoghel, Marc De Bruyne en Nancy Vanden Driessche.

Stap 2: actie Willemot NV

1. DEKKING IN DE BRANDPOLIS

Aan de hand van uw ingediende aangifte doet Willemot aangifte bij de maatschappij en kunnen de nodige interventies aangevraagd worden, afhankelijk van de noden.

Belangrijk: om verdere acties te kunnen ondernemen, is het essentieel om te weten welke maatregelen nodig zijn/ gevraagd worden:

 • Dringende maatregelen om schade te beperken: de verzekerde mag/moet die zo goed mogelijk zelf nemen (detail bijhouden van de kosten/facturen voor latere recuperatie, foto’s nemen). De verzekerde hoeft dus NIET te wachten op de maatschappij of expert.
 • Opruimingskosten: in principe kan via de brandverzekeraar beroep gedaan worden op een opruimingsfirma. Indien er geen firma’s beschikbaar zijn, neemt verzekerde best zelf de nodige initiatieven (foto’s doorsturen en uren bijhouden in een register van de eigen opruiming).
 • Dringende huisvesting: tot 7 dagen worden die ten laste genomen door de meeste maatschappijen. Nadien wordt dit bekeken in functie van de ernst van de schade. Er dient hiervoor telefonisch contact opgenomen te worden met het bijstandsnummer van de maatschappij. Indien dit nog niet gebeurd is, kan Willemot dit doen. Hiervoor hebben wij wel foto’s van de woning nodig om een inschatting te maken na 7 dagen.
 • Expertise:
  • zware schade aan de woning (onbewoonbaarheid woning): Willemot zal de aanstelling van een expert vragen aan de maatschappij (bij voorkeur gebundeld voor verschillende klanten). Ook hiervoor zijn foto’s nodig om de ernst te kunnen inschatten.
  • kleinere herstellingen aan de woning en verlies van inboedel: de maatschappij zal een beoordeling maken of een vergoeding kan uitgekeerd worden op basis van foto’s, bestek en herstelfactuur, of dat een expert dient gelast te worden). Herstel in natura is niet mogelijk omwille van overbelasting van hun diensten.

2. DEKKING IN DE POLIS OMNIUM

Ook hier zal Willemot aangifte doen bij de respectievelijke verzekeraars. Hiervoor is het noodzakelijk dat onderstaande info ingediend wordt. Dit zorgt voor een snellere verwerking.

 • Naam van de hersteller, waar de expertise kan gebeuren;
 • GSM en/of e-mailadres van verzekerde;
 • Foto’s van het beschadigde voertuig;
 • BTW-regime, rekeningnummer van de verzekerde en de gewenste betalingswijze.
 • Vervangwagen: Als de polis het recht op een vervangwagen voorziet, maar er geen vervangwagens meer beschikbaar zijn, kan Willemot contact opnemen met de maatschappij om een voertuig te huren op kosten van de maatschappij. Gelieve dit duidelijk te vragen. Hiervoor zijn foto’s nodig die de onbruikbaarheid van de wagen aantonen.

Wij zijn er voor u. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren.