Onze dienstverlening

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken:

 1. Ongevallen;
 2. Ziekte;
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel;
 5. Luchtvaartcasco;
 6. Casco zee- en binnenschepen;
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 8. Brand en natuurevenementen;
 9. Andere schade aan goederen;
 10. BA Motorrijtuigen;
 11. BA Luchtvaartuigen;
 12. BA Zee-en binnenschepen;
 13. Algemene BA;
 14. krediet;
 15. Borgtocht;
 16. Diverse geldelijke verliezen;
 17. Rechtsbijstand;
 18. Hulpverlening;
 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 20. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 21. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
 22. Tontineverrichtingen.
 23. Kapitalisatieverrichtingen;
 24. Beheer van collectieve pensioenfondsen;
 25. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4 hoofdstuk I van de Franse “Code des Assurances”;
 26. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Willemot NV verstrekt deze dienstverlening zowel alleen als in samenwerking met medebemiddelaars.

Onderlinge communicatie

We streven naar een efficiënte en ecologische manier van gegevens uitwisseling, waarbij we veel zorg besteden aan het actueel houden van de beschikbaar gestelde informatie. Wij stellen u voor om maximaal gebruik te maken van digitale gegevensuitwisseling via onze (interactieve) website of via email.

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands of in het Frans.

Informatie website

Algemene informatie

Volgende informatie en nog veel meer kan u steeds terugvinden op deze website:

 • Productinformatie (zal u worden aangeboden vanaf 2015)
  • Meest voorkomende contracten leven en niet-leven voor particulieren en KMO
  • De algemene voorwaarden van de belangrijkste verzekeringscontracten per maatschappij
  • Commerciële informatie standaardproducten diverse maatschappijen
  • Beschrijving van de spaar-en beleggingsstrategieën en hun risico’s
  • De spaar– en beleggingsproducten die kunnen worden aangeboden en de bijhorende informatiefiches
 • Onze politiek en het beheer inzake belangenconflicten
 • De basiscommissies voor de belangrijkste productcategorieën
 • Ons team van professionele medewerkers en hun contactgegevens
 • De openingsuren van het kantoor
 • Actualiteit en nuttige tips inzake verzekeringen

Uw verzekeringsdossier

Wij zullen u vanaf 2015 een beveiligde toegang -24 op 24 en 7 op 7 – tot uw persoonlijk dossier aanbieden. Dit dossier omvat :

 • Al uw actieve contracten en samengaande briefwisseling
 • De door ons kantoor uitgevoerde behoeften en verlangen analyses
 • De balans van uw kennis en ervaring met financiële verzekeringsproducten evenals uw beleggingsdoelstellingen en analyse van financiële draagkracht1
 • Eventuele schadegevallen
 • Financiële informatie mbt premiebetaling, vergoedingen schade, ea.

1enkel indien spaar –en beleggingsproducten deel uitmaken van uw portefeuille bij Willemot

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Komen we samen niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot de

Ombudsman van de verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
E-mail: info [at] ombudsmas.as (info[at]ombudsman[dot]as)

Website: www.ombudsman.as